Medlemsavgifter

Huvudmedlem: 2000 kr (1550 kr + 450 kr*)


Dubbelt medlemskap: 2450 kr (2000 kr + 450 kr*)
Medlem i både Ronneby FK och Blekinge FK. Betala till den klubb där du önskar vara huvudmedlem.

* Avgift till KSAK och FSF. Med reservation för ändring.


Gästmedlem: 1550 kr. 
För dig som är huvudmedlem i annan KSAK-ansluten flygklubb. 
Vid inträde efter den 1 juli, 1000 kr.


Stödmedlem: 100 kr

Du får ta del av våra medlemsutskick och möteskallelser. Medlemmar som önskar flyga våra flygplan kan ej vara stödmedlemmar. Erhåller ej parkeringskort.

Medlemsavgifter som betalas in under november och december bokförs på kommande år. Medlemsavgiften betalas in senast den 31 januari.

Inbetalning sker till klubbens Bankgiro: 5456-7508

OBS! Det krävs ett personligt OCR för inbetalning!
Det är ett unikt OCR för din medlemsavgift, inte samma som vid flygavgifter. 


Nya medlemmar, skicka in medlemsansökan före inbetalning! 

Styrelsen återkommer till er då den beslutat att bifalla/avslå ansökan.

 

Medlemsregister

Ett väl uppdaterat medlemsregister är en förutsättning för att styrelsen och KSAK skall ha möjlighet att snabbt få ut information och annan service till medlemmarna. 
Du ser själv till att din information är uppdaterad i myWebLog!


Formuläret nedan är ENDAST för ny ansökan om medlemskap.


För att uppdatera dina uppgifter i medlemsmatrikeln, fyll i detta formulär och klicka på knappen "skicka" nedan.
Obligatoriska uppgifter anges med *

Personuppgifter

Namn*

Personnr*
-
Adress*

Postnr*
Postadress*

   
Land


Telefon*

Mobil

Telefon arbete

E-post


Yrke/IntresseBehörigheter

Certifikat

Utfärdandedatum
Flygskola

   

Instrument       Mörker       Lärare

Övriga behörigheter


Typbehörig på följande flygplan


Jag planerar följande flygutbildningarFlygtid

Totalt
Senaste 12 månaderna

tim    tim

Jag räknar med att flyga ca tim/år i Ronneby flygklubb.


Typ av medlemskap

Medlem       Stödmedlem       Gästmedlem

Huvudklubb (Endast vid Gästmedlemskap)

Kontaktperson i huvudklubb
Telefon

   


Personlig referens i Ronneby Flygklubb

Namn

TelefonI klubbarbetet kan jag tänka mig att bidra inom följande områden:

Klubblokal/Hangar       Klubbmästeri       Flygplansansvar       Styrelse      Övrigt:


Härmed godkänner jag att mina personuppgifter, i samband med medlemskap, registreras i Ronneby flygklubbs medlemsregister.
Medlemsregistret är tillgängligt för alla medlemmar och kan nås i den lösenordsskyddade medlemssektionen på klubbens hemsida.
Om e-post är angiven kommer utskick för information m.m. att ske till denna adress.


* Genom att jag klickar i denna ruta godkänner jag ovanstående avtal.

               

*Obligatoriskt!